Latest News

Draf jadual Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2012/2013 Ijazah Sarjana Muda

Makluman :

 1. Pelajar dan pensyarah perlu menyemak draf jadual peperiksaan selepas jadual diumumkan.
   
 2. Permohonan pindaan jadual peperiksaan oleh pelajar perlu dibuat secara rasmi dengan sokongan Dekan Fakulti dan pensyarah kursus kepada Timbalan Pendaftar Kanan (Akademik). Permohonan rasmi perlu disertakan dokumen sokongan atau justifikasi pindaan.
   
 3.  Permohonan pindaan jadual peperiksaan oleh pensyarah perlu dibuat secara rasmi melalui Dekan Fakulti kepada Timbalan Pendaftar Kanan (Akademik). Permohonan rasmi perlu disertakan dokumen sokongan atau justifikasi pindaan.
   
 4. Para pensyarah dan pelajar yang mempunyai sebarang pindaan boleh berbuat demikian sebelum atau pada 29 April 2013 (Isnin) jam 1.00 petang kepada Unit Peperiksaan Bahagian Hal Ehwal Akademik, UPSI.
 •  Draf jadual Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2012/2013 Ijazah Sarjana Muda boleh dimuat turun di sini


Sebarang pertanyaan, sila hubungi Unit Peperiksaan,BHEA di talian: 05-4506321/6949/6318

News Type: Regular Posted By: Mohd Hafiz bin Md Aini Date Posted: 24 Apr 2013, 09:04:20 PM