Archived News
 • HARI BERTEMU PELANGGAN BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI
 • Perkongsian Kesejahteraan Spiritual: Stress menurut Perspektif Islam
 • Perhatian Kepada Pelajar Diploma: Cetakan Surat Tamat Pengajian Semester 1 Sesi 2014/2015
 • MAKLUMAN KEPADA PELAJAR KO-K TULISAN JAWI
 • Permohonan Pelanjutan Masa Bas Kitaran Sehingga Lewat Malam
 • PENGISIAN PENILAIAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SECARA ATAS TALIAN
 • PERHATIAN KEPADA PELAJAR IJAZAH SARJANA MUDA (PELAJAR SEPENUH MASA-DALAM KAMPUS)
 • Sesi Serahan Surat Tawaran Pembiayaan Pendidikan PTPTN
 • PERHATIAN KEPADA PELAJAR DIPLOMA AMBILAN NOVEMBER (SEMESTER 2) SESI 2014/2015
 • IKLAN JAWATAN PENGARAH PUSAT PERHUBUNGAN ALUMNI, JABATAN HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI
 • SOAL SELIDIK BAGI KEMUDAHAN ICT YANG DIGUNAKAN PELAJAR DALAM PEMBELAJARAN DI UPSI
 • MESYUARAT AGUNG KELAB SAHABAT PUSTAKA, PERPUSTAKAAN TUANKU BAINUN
 • PERHATIAN : PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR PROGRAM DIPLOMA
 • Taklimat Pengisian & Semakan Surat Tawaran Pembiayaan Pendidikan PTPTN
 • Senarai Penerima Bantuan Pendidikan Yayasan Tunku Abdul Rahman
 • Jadual Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2014/2015 Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) Mod Intensif AG24
 • Draf jadual Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2014/2015 Ijazah Sarjana Muda
 • Gangguan Perkhidmatan Internet / Disruption of Internet Service
 • PENCALONAN BAGI ANUGERAH TOKOH SISWA 2014
 • Penurapan Jalan Di Pintu Timur
 • Jadual Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2014/2015 Program Pensiswazahan Guru Besar (PPGB-JAIS) Kohort 2 (Semester 5 Fasa 1)
 • PENJUALAN MODUL KURSUS UNIVERSITI
 • Ceramah Ushawan (Burger Oblong)
 • PERHATIAN KEPADA PELAJAR SARJANA & PHD
 • SENARAI NAMA SUKARELAWAN PRO-WELL TEAM WELLNESS CENTRE YANG BERJAYA DALAM TEMU DUGA PEMILIHAN
 • PERHATIAN KEPADA PELAJAR DIPLOMA SAINS SEMESTER 2 SESI 2014/2015 (SEMESTER 5 SAHAJA)
 • Subjek Taekwondo 1 (CUK2011)
 • KURSUS KEPIMPINAN DIRI SIRI 1 & 2
 • PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS & PENDAFTARAN KURSUS IJAZAH SARJANA MUDA (DALAM KAMPUS)
 • Permohonan Rayuan Semak Semula Keputusan Markah Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2014/2015 pelajar Diploma / Diploma PKNP / Diploma KEMAS