Archived News
 • Pendaftaran Program Pentauliahan Profesional 3P
 • TAKLIMAT PROGRAM PENTAULIAHAN PROFESIONAL 3P
 • Semakan Keputusan Rayuan Semak Semula Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2013/2014 pelajar Ijazah Sarjana Muda
 • DRAMA KATA PERAK
 • Perhatian kepada semua Pelajar Fakulti Pengurusan dan Ekonomi
 • Bengkel-Bengkel Pedagogi bagi Pelajar-pelajar Semester 8 Fakulti Pengurusan dan Ekonomi (FPE)
 • Draf jadual Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2013/2014 Ijazah Sarjana Muda
 • PERMOHONAN RAYUAN SEMAK SEMULA KEPUTUSAN MARKAH PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2014/2015 DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK TAJAAN (UPSI-KEMAS) KOHORT 4 - KUMPULAN B
 • PERMOHONAN RAYUAN SEMAK SEMULA KEPUTUSAN MARKAH PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2 SESI 2013/2014
 • Semakan Keputusan Peperiksaan Khas Semester 1 Sesi 2013/2014
 • Semakan Keputusan Peperiksaan Akhir /Latihan Mengajar/ Latihan Industri Semester 2 Sesi 2013/2014
 • Semakan Keputusan Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2014/2015 Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak Tajaan (UPSI-KEMAS) Kohort 4 - Kump. B
 • Fitrah Beragama: Blog Penyuburan Islam UPSI
 • Jadual Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2014/2015 Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak (UPSI-KEMAS) Kumpulan A
 • PERJUMPAAN KURSUS KOKURIKULUM PADA 19 APRIL 2014
 • PERMOHONAN KOLEJ KEDIAMAN UNTUK PELAJAR ISMP BAGI SEMESTER 1 SEPTEMBER 2014/2015
 • HARI TERBUKA PERPUSTAKAAN TUANKU BAINUN
 • Perhatian Kepada Pelajar-Pelajar Semester Akhir:Program Pentauliahan Profesional (3P)
 • Keciciran Wang di Pejabat Am FPTV
 • MAKLUMAN AGIHAN BAUCAR KEPADA PELAJAR PJJ DAN PELAJAR YANG MENJALANI LATIHAN MENGAJAR/INDUSTRI
 • PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR SEMESTER AKHIR (SEM 8) FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI (FPE)
 • PERMOHONAN ZAKAT KEPADA PELAJAR IJAZAH BAGI KATEGORI 3 IAITU MENDAPAT TAJAAN @ PINJAMAN DAN PENDAPATAN KELUARGA KURANG DARI RM1,000.00 MEMPUNYAI TANGGUNGAN LEBIH DARI 3 ORANG
 • Disruption of Service of UIMS (MyUPSI, MyGuru, Online Student Services, MySIS, MyFIS, MyHRIS, MyJob), Xythos and Email
 • Gangguan Perkhidmatan SMBU (MyUPSI, MyGuru, Online Student Services, MySIS, MyFIS, MyHRIS, MyJob), Xythos dan Emel Universiti
 • Perhatian Kepada Pelajar ISM : Minggu Pendaftaran Kursus Semester 1 Sesi 2014/2015 dan Pengesahan Kursus bagi Semester 2 Sesi 2013/2014
 • Hati: Blog Penyuburan Islam UPSI
 • Bengkel-Bengkel Pedagogi bagi Semua Pelajar Semester 8 Fakulti Pengurusan dan Ekonomi (FPE)
 • Bantuan Tabung Kebajikan Pelajar & Tabung Anak Negeri Sembilan
 • MALAM CITRA AMAL PENDIDIKAN KHAS
 • PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR SEMESTER 1 & 2 (AMBILAN JUN & NOV. 2013) PROGRAM DIPLOMA