Archived News
 • EXAMINATION RESULT FOR SEMESTER 1, SESSION 2014/2015 (MASTER & PHD)/ KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH BAGI SEMESTER 1, SESI 2014/2015 (SARJANA & PHD)
 • Permohonan Rayuan Semak Semula Keputusan Markah Peperiksaan Akhir Semester 2 sesi 2014/2015 - Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak (KEMAS) (Kohort 5), Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak (UPSI-PKNP)
 • Permohonan Rayuan Semak Semula Keputusan Markah Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2014/2015 - Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana Muda (PPG) (PJJ), Ijazah Sarjana Muda (JAIP), Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak (JAIP)
 • Semakan Keputusan Peperiksaan Akhir Semester 1 sesi 2014/2015 - Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana Muda (PPG) (PJJ), Ijazah Sarjana Muda (JAIP), Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak (JAIP)
 • Semakan Keputusan Peperiksaan Akhir Semester 2 sesi 2014/2015 - Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak (KEMAS) (Kohort 5), Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak (UPSI-PKNP)
 • Keputusan Latihan Industri Semester 1 Sesi 2014/2015 Ijazah Sarjana Muda & Keputusan Latihan Mengajar Semester 1 Sesi 2014/2015 - Ijazah Sarjana Muda (PPG) (PJJ), Diploma Pendidikan
 • Makluman : Jawatan Kosong di Sri Utama International School
 • Draf jadual Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2014/2015 Diploma
 • Serahan Surat Tawaran Pembiayaan Pendidikan PTPTN
 • Tawaran Biasiswa Perguruan Persekutuan Program Ijazah Pertama (Pendidikan) KPM
 • Kejadian dan rezeki manusia
 • MAKLUMAN PEMBAYARAN PINJAMAN PENDIDIKAN PTPTN KEPADA PELAJAR DIPLOMA MUZIK SESI 2013/2014
 • Majlis Perasmian Industry Engagement Zone (Ind-E-Zone) UPSI
 • Tawaran Biasiswa Sukan Persekutuan Kementerian Belia Dan Sukan
 • Makluman : Kehilangan Kunci Kenderaan Jenis Produa
 • Jadual Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2014/2015 Ijazah Sarjana Muda Tajaan Yayasan Islam Kelantan (YIK)
 • Pembatalan sementara tawaran Skim Pelajar bekerja semasa cuti semester di Wellness Centre
 • Tawaran Skim Pelajar Bekerja di Wellness Centre pada cuti semester sesi 2014/2015
 • PERMOHONAN ZAKAT TERBUKA KEPADA PELAJAR DIPLOMA BAGI KATEGORI 1, 2 DAN 3
 • Bantuan Zakat Terbuka Kepada Pelajar Diploma Yang Ditimpa Musibah Banjir
 • Jadual Peperiksaan Gantian Semester 1 Sesi 2014/2015 Ijazah Sarjana Muda
 • *RALAT - Sector Focused Career Fair (SFCF) Big Bang 2015
 • Bengkel Intervensi Krisis bagi Membantu Mangsa Banjir: Peranan dan Persediaan Sukarelawan
 • Taklimat Pengisian & Sesi Serahan Surat Tawaran Pembiayaan Pendidikan PTPTN
 • DOKUMEN YANG DIPERLUKAN BAGI PERMOHONAN ZAKAT (MUSIBAH BANJIR)
 • Learning Bahasa Melayu workshop for all international students (Namibian and Thai)
 • Jadual Peperiksaan (Gantian) bagi Pelajar Ijazah Sarjana Muda Program Pensiswazahan Guru (PPG) (PJJ)
 • Bantuan Zakat Kepada Pelajar Yang Ditimpa Musibah Banjir
 • PEPERIKSAAN GANTIAN KEPADA PELAJAR IJAZAH SARJANA MUDA (SEPENUH MASA) DAN IJAZAH SARJANA MUDA (PJJ) SEMESTER 1 SESI 2014/2015
 • Sector Focused Career Fair (SFCF) Big Bang 2015